Maak kennis met onze diensten en schrijf u direct in!

Track & Trace

Met Track & Trace bent u altijd op de hoogte van de status van uw bestelling. Op het moment dat uw bestelling klaarstaat om opgehaald te worden, ontvangt u een e-mail of een gratis sms bericht op uw mobiele telefoon. Hierdoor weet u exact wanneer u naar de apotheek kunt komen om uw geneesmiddelen op te halen.

Aanmelden voor de Track & Trace

24 uur service

Via de medicijnkluis kunt u uw medicijnen snel, eenvoudig en zonder wachttijden afhalen, op elk gewenst moment van de dag. Zodra wij uw recept hebben verwerkt plaatsen wij uw medicijnen in de kluis. U ontvangt een gratis sms bericht of e-mail met daarin een ophaalcode. Met deze code kunt u elke dag, ook in het weekend, 24 uur per dag uw medicatie afhalen. U bent niet afhankelijk van wachttijden in de apotheek.

Belangrijk

 • Medicijnen waarvoor u moet (bij)betalen of handverkoopartikelen kunnen alleen geregeld worden via de kluis indien u toestemming heeft gegeven voor een automatische incasso. Download het automatische incassoformulier hier.

Aanmelden voor de 24 uur service

Herhaalservice

In samenwerking met uw huisarts zorgt de apotheek ervoor dat uw chronische medicatie elke 90 dagen automatisch voor u klaar staat. Via de herhaalservice ontvangt u tijdig uw herhaalmedicatie zonder dat u hiervoor een aanvraag hoeft te doen bij uw huisarts. Ook hoeft u minder vaak naar de apotheek te komen en minder lang te wachten in de apotheek. De apotheek draagt er zorg voor, dat uw medicijnen op de afgesproken dag voor u klaar staan. U ontvangt van ons een e-mail of een sms wanneer uw medicatie voor u klaar staat. Wanneer u uw medicatie liever bezorgd wilt hebben of gebruik wilt maken van een 24-uurs medicijnkluisje, kunt u dit natuurlijk bij ons aangeven.

Aanmelden voor de herhaalservice

Medicijnen

Om uw medicijnen gelijk te laten lopen vragen wij u eenmalig uw medicijnen te tellen en de hoeveelheid per medicijn aan ons door te geven. Hieronder kunt u uw medicijnen noteren + voorraad thuis die u wilt aanmelden bij de herhaalservice.


Hierbij meld ik mij aan voor de herhaalservice en verleen ik toestemming dat de apotheek en mijn huisarts dossiergegevens mogen uitwisselen ter beoordeling van mijn medicatie.

LET OP

-De service wordt alleen gestart na goedkeuring van uw huisarts.

-Wanneer er wijzigingen in het medicijngebruik optreden, geeft u dit tijdig aan ons door, zodat wij deze direct kunnen verwerken.

-U blijft zelf verantwoordelijk om de met de (huis)arts / praktijkondersteuner afgesproken controletermijnen in acht te nemen.

Medicijnrol

Gebruikt u verschillende medicijnen en neemt u dagelijks verschillende tabletten en/of capsules in? Twijfelt u weleens of u de medicijnen nu wel of niet heeft ingenomen of vergeet u er wel eens eentje? Stel dan vanaf nu orde op zaken met de Medicijnrol!

De Medicijnrol bestaat uit een rol met zakjes. In deze zakjes worden uw medicijnen speciaal voor u gesorteerd op inname-datum en tijd. De tijd, datum en het type medicijn staat vermeld op de zakjes U kunt de zakjes op volgorde afscheuren en de juiste medicijnen op de juiste tijd innemen.

Voordelen

 • Geen gedoe meer met strips, doosjes of potjes
 • Minder kans op vergeten van een medicijn
 • Zeer makkelijk af- en open te scheuren, ook handig buitenshuis
 • Geen grote voorraden medicijnen in huis
 • Uitzetten van medicijnen in een weekdoos niet meer nodig

Belangrijk

De Medicijnrol wordt alleen verstrekt op medische indicatie van uw arts, en wordt vergoed door uw verzekeraar indien:

 • De voorschrijver een medicijnrol aangewezen vindt omdat zich anders verhoogde gezondheidsrisico’s voordoen.
 • U na het intakegesprek met de apotheek voor de medicijnrol in aanmerking blijkt te komen.

U na het 1e evaluatiegesprek 2-4 weken na de start en daarna ieder jaar blijkt dat u in aanmerking blijft komen voor de medicijnrol.

Aanmelden voor de medicijnrol

Advies

Wanneer u vragen heeft over uw medicijngebruik, kunt u een gesprek aanvragen met uw apotheker.

Tijdens dit Medicijngesprek worden uw medicijnen bekeken, het gebruik en uw ervaringen besproken. Zo nodig bekijkt de apotheek of er wijzigingen in uw medicijnen of het gebruik ervan nodig zijn. De apotheker neemt graag de tijd om uw vragen te beantwoorden, in een spreekkamer waar u meer privacy heeft dan
aan de balie.

De apotheker zal o.a .de volgende punten bespreken/doornemen:

 • Hebt u last van hinderlijke bijwerkingen
 • Zijn er praktische problemen met het innemen van de medicijnen. Bijvoorbeeld een probleem met de verpakking of moeite met het slikken.
 • Wordt uw aandoening volgens de laatste richtlijnen en met de juiste medicijnen behandeld.
 • Ontbreken er geen noodzakelijke medicijnen.
 • Gebruikt u geen medicijnen die mogelijk niet langer noodzakelijk zijn.
 • Gebruikt u geen medicijnen die minder geschikt voor u zijn, bijvoorbeeld vanwege een andere aandoening

De apotheker zorgt ervoor dat hij alle gegevens bij de hand heeft. U kunt uw vragen en problemen met uw medicijngebruik rustig bespreken. Tijdens het Medicijngesprek krijgt u tips om uw medicijngebruik te verbeteren. Zo nodig neemt de apotheker contact op met de arts die u de medicijnen heeft voorgeschreven. Maar dit gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft.

Terugkoppeling

De uitkomst van het gesprek met uw arts wordt met u besproken.

Vergoeding

Het medicijngesprek is onderdeel van de basisverzekering, maar kan geheel of gedeeltelijk onder het eigen risico vallen. Als u wilt weten hoe dit bij u zit dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar.

Aanvragen van een medicijngesprek

U kunt door uw apotheker of  uw arts  worden uitgenodigd voor een medicijngesprek. Daarnaast kunt u ook zelf in de apotheek aangeven als u een medicijngesprek wilt hebben.

Vraag een afspraak aan

Instellingszorg: De juiste (betaalbare) farmaceutische zorg op de juiste plek

Thio Pharma verzorgt de medicatie voor circa 330.000 cliënten in geheel Nederland in zorginstellingen en in de wijk. Door deze jarenlange ervaring en door onze continue nascholing op dit gebied hebben wij de specifieke kennis opgedaan die nodig is voor een (instellings)apotheek. Onze eigen bezorgdienst levert dagelijks de (gewijzigde) medicatie op de afdelingen. Thio Pharma streeft altijd naar een kostenbewuste samenwerking. Dit betekent dat we in samenwerking ervoor zorgdragen dat onnodige kosten zoveel mogelijk voorkomen worden en dat geneesmiddelen tegen de laagste prijs in de markt worden ingekocht en één op één doorberekend worden.

Excellent in distributie

Thio Pharma heeft al vele jaren ervaring met het leveren van hoogwaardige, innovatieve en betaalbare integrale farmaceutische zorg aan cliënten in zorginstellingen en in de wijk conform wet- en regelgeving. Met name het efficiënter en effectiever inrichten van de farmaceutische zorg voor kwetsbare complexe patiënten is een van onze speerpunten. Als specialisten op dit terrein verlenen wij diensten aan zorginstellingen bestaande uit GGZ, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatie-instellingen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. We zijn ervaren in het leveren van de juiste farmaceutische zorg aan de patiënt op de juiste plek tegen lage betaalbare kosten en hoge kwaliteit.

Betere zorg met minder kosten

Thio Pharma levert hoogwaardige farmaceutische zorg op technisch en inhoudelijk gebied en richt zich hierbij op het medicatiebeleid en het medicatieproces binnen de organisatie. Het medicatiebeleid wil Thio Pharma op organisatie en individueel cliënten niveau optimaal inrichten op het gebied van kosten-efficiëntie en farmaceutische zorg “op maat”. Daarbij streeft Thio Pharma in samenwerking met de instelling naar een efficiënt en effectief medicatieproces, waarbij hoge medicatieveiligheid voorop staat.

Veilige hoogwaardige (innovatieve) zorginhoud

Onze jarenlange ervaring met instellingenzorg heeft geresulteerd in een uitgekiend distributiesysteem met als basis “Closed-Loop” voorschrijven/ leveren/ toedienen, robot gestuurde en barcode gecontroleerde leveringen inclusief track & trace monitoring. Wij maken gebruik van onze eigen GDS afdeling waardoor wij zeer snel en flexibel medicatie kunnen leveren.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Rianne Quak, via abwmquak@thiopharma.nl of via 06 29472254

Bezorgservice

Gemak aan huis. Wij begrijpen dat u niet altijd naar onze apotheek kunt komen. Indien u aan huis gebonden bent, bieden we de mogelijkheid om uw geneesmiddelen gratis te bezorgen tijdens werkdagen.

Belangrijk

 • Medicijnen waarvoor u moet (bij)betalen of handverkoopartikelen kunnen alleen geregeld worden via de bezorgservice indien u toestemming heeft gegeven voor een automatische incasso. Download het automatische incassoformulier hier.

Aanmelden voor de bezorgservice