Instellingszorg: De juiste (betaalbare) farmaceutische zorg op de juiste plek

Thio Pharma verzorgt de medicatie voor circa 330.000 cliënten in geheel Nederland in zorginstellingen en in de wijk. Door deze jarenlange ervaring en door onze continue nascholing op dit gebied hebben wij de specifieke kennis opgedaan die nodig is voor een (instellings)apotheek. Onze eigen bezorgdienst levert dagelijks de (gewijzigde) medicatie op de afdelingen. Thio Pharma streeft altijd naar een kostenbewuste samenwerking. Dit betekent dat we in samenwerking ervoor zorgdragen dat onnodige kosten zoveel mogelijk voorkomen worden en dat geneesmiddelen tegen de laagste prijs in de markt worden ingekocht en één op één doorberekend worden.

Excellent in distributie

Thio Pharma heeft al vele jaren ervaring met het leveren van hoogwaardige, innovatieve en betaalbare integrale farmaceutische zorg aan cliënten in zorginstellingen en in de wijk conform wet- en regelgeving. Met name het efficiënter en effectiever inrichten van de farmaceutische zorg voor kwetsbare complexe patiënten is een van onze speerpunten. Als specialisten op dit terrein verlenen wij diensten aan zorginstellingen bestaande uit GGZ, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatie-instellingen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. We zijn ervaren in het leveren van de juiste farmaceutische zorg aan de patiënt op de juiste plek tegen lage betaalbare kosten en hoge kwaliteit.

Betere zorg met minder kosten

Thio Pharma levert hoogwaardige farmaceutische zorg op technisch en inhoudelijk gebied en richt zich hierbij op het medicatiebeleid en het medicatieproces binnen de organisatie. Het medicatiebeleid wil Thio Pharma op organisatie en individueel cliënten niveau optimaal inrichten op het gebied van kosten-efficiëntie en farmaceutische zorg “op maat”. Daarbij streeft Thio Pharma in samenwerking met de instelling naar een efficiënt en effectief medicatieproces, waarbij hoge medicatieveiligheid voorop staat.

Veilige hoogwaardige (innovatieve) zorginhoud

Onze jarenlange ervaring met instellingenzorg heeft geresulteerd in een uitgekiend distributiesysteem met als basis “Closed-Loop” voorschrijven/ leveren/ toedienen, robot gestuurde en barcode gecontroleerde leveringen inclusief track & trace monitoring. Wij maken gebruik van onze eigen GDS afdeling waardoor wij zeer snel en flexibel medicatie kunnen leveren.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Rianne Quak, via abwmquak@thiopharma.nl of via 06 29472254