Privacyregelement

Inleiding
In dit Privacyreglement staat weergegeven hoe deze website omgaat met de verkregen persoonsgegevens.

1.Verzameling van gegevens
Indien u via deze website geneesmiddelen of andere apothekersproducten wilt bestellen, kan Thio Pharma vragen uw naam, adres-, aflever-, bank- en betaalgegevens evenals de naam van uw huisarts en apotheker te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor
– het verlenen van haar diensten en de administratieve afhandeling daarvan;
– het informeren over producten en diensten van Thio Pharma en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; indien u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven nadat u bent ingelogd of kunt u contact opnemen met uw apotheek en

-Thio Pharma mag uw email of telefoonnummer gebruiken voor commerciële doeleinden. Indien u hier niet van gediend bent, kunt u dit schriftelijk bij uw apotheek aangeven.
– de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

2.Dossier
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) beschermt de privacy van uw persoonlijke informatie. Thio Pharma behandelt persoonsgevoelige informatie met uiterste voorzichtigheid namens de AVG en zal altijd uw privacy garanderen. U kunt ten alle tijden uw eigen dossier inzien, aanvullen of aangeven dat u het wilt verwijderen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten en de koop en verkoop van onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen.Wij zullen u slechts informatie per fax, e-mail of sms sturen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven (op de website). U kunt te allen tijde schriftelijk bezwaar maken indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

3.Beveiliging en bescherming van uw gegevens
Thio Pharma voert technische en organisatorische maatregelen uit om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen.

4.Cookies
Thio Pharma maakt op haar website(s) gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een website beter laten functioneren en kleine stukjes informatie bevatten. De cookies zijn veilig want, ze bevatten nimmer persoonlijke of financiële gegevens. U kunt uw browser instellen dat u op de hoogte wordt gehouden welke cookies worden gebruikt en of u ze accepteert of weigert. Als u de cookies weigert kan het gebeuren dat de website(s) van Thio Pharma niet optimaal functioneren of bepaalde mogelijkheden beperkt zijn.

5.Wijzigingen & Vragen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of het Privacybeleid van Thio Pharma kunt u altijd contact opnemen met uw apotheek.

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht aan deze website is de uitgever niet verantwoordelijk voor onjuiste en/of onvolledige inhoud die op de website staat. De uitgever kan ten alle tijden de inhoud van deze website veranderen of de website in zijn geheel beëindigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze verandering of beëindiging.

Gebruik van deze website is voor eigen risico. De uitgever is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, door het gebruik van deze website. Ten alle tijden ligt de verantwoordelijkheid bij de gebruiker zelf. De links en bestanden die op deze site van derden zijn, zijn niet onder de controle van de uitgever. Deze is dus ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze links of bestanden.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met uw apotheek of in de KNMP folder ‘Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy’ die verkrijgbaar is in uw apotheek.