Iemand anders machtigen

Wilt u dat iemand anders uw medicijngegevens opvraagt of medicijnen afhaalt? Dan moet u hiervoor toestemming geven.

Hoe werkt het?
1.
 Bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u gebruik maken van de machtiging.
2. Download hier het machtigingsformulier
3. Vul dit formulier volledig in.
4. Lever het formulier in bij de apotheek. Neem hierbij ter identificatie uw legitimatiebewijs mee én het legitimatiebewijs van de gemachtigde.
5. Als u als gemachtigde medicijnen of medicijngegevens gaat ophalen voor een ander? Neem dan altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij de medicijnen of gegevens niet overhandigen.

Checken van vergoedingen

Indien mogelijk declareren wij de kosten van uw medicijnen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Het kan voorkomen dat bepaalde medicijnen of hulpmiddelen niet, niet geheel of pas na toestemming van uw zorgverzekeraar worden vergoed. Houdt u er rekening mee dat deze artikelen afgerekend moeten worden in de apotheek.

Inleveren oude geneesmiddelen

Als apotheek zijn wij erg begaan met het milieu en duurzaam ondernemen. We bieden u de mogelijkheid om uw oude/overtollige medicijnen of gebuikte naalden, in een goed afgesloten naaldencontainer, bij ons in te leveren. Hiermee proberen we te voorkomen dat de medicijnen in het riool of tussen het restafval verdwijnen. In verband met uw privacy adviseren wij om vooraf de etiketten met persoonsgegevens van de medicijnen af te halen. Als tussenpersoon zijn wij niet verantwoordelijk voor deze gegevens.

Gegevens wijzigen/opvragen

Gaat u binnenkort verhuizen of bent u onlangs verhuisd? Of wilt u een meditatieoverzicht of medicijnpaspoort aanvragen? Regel het hier!

Wilt u een wijziging doorgeven of een aanvraag doen?

Persoonsgegevens

Nieuwe adresgegevens

Overige gegevens

Nieuwe telefoonnummer

Overige gegevens

Nieuwe e-mail