Over ons

Het team van apothekers en assistenten in onze apotheek is goed opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold om zo goed op de hoogte te blijven. U kunt bij ons terecht voor advies, service en begeleiding van uw geneesmiddelengebruik. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Ons team is gemotiveerd om  u zo goed en efficiënt mogelijk te helpen. Alle leden van het team dragen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de apotheek. Regelmatig worden wij getoetst door een onafhankelijke instantie en van tijd tot tijd wordt uw mening ook gevraagd. Mocht u niet tevreden zijn over ons werk of heeft u een idee hoe wij ons werk zouden kunnen verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteit

WGBO

Om in alle situaties ook uw geneesmiddelgebruik te bewaken, zijn wij elektronisch verbonden met uw huisarts. Hierdoor is het mogelijk dat uw huisarts uw actuele medicatiehistorie en verzekeringsgegevens kan raadplegen.

Wanneer u bij ons ingeschreven staat dan gaat u met ons automatisch een behandelrelatie aan. Uw rechten en plichten zijn vastgelegd in de WGBO (burgerlijk wetboek 7, overeenkomst inzake geneeskundige behandeling). Klik hier voor meer informatie over de WGBO.

Medische gegevens elektronisch delen?
Alleen met uw toestemming!

Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, dienstapotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef uw apotheek dan toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het LSP is een beveiligd netwerk waarop medische gegevens tussen zorgverleners uitgewisseld worden. U kunt toestemming geven door een toestemmingsformulier in te vullen in de apotheek. Meer informatie hierover vindt u op www.vzvz.nl.

Als u geen toestemming geeft tot het elektronisch delen van uw gegevens, is uw apotheek niet verantwoordelijk voor het beheer van uw medicatiedossier. Wees u er van bewust dat hierdoor geen volledige medicatiebewaking kan worden uitgevoerd en dat hier mogelijk risico’s aan verbonden zijn. U bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor het delen van informatie.


Haalt u ergens anders medicatie op? Meld het uw apotheek zodat uw medicatiedossier volledig blijft. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie over daadwerkelijk gebruik van alcohol, drugs, zelfzorgmiddelen, additionele voedingssupplementen en voorgeschreven geneesmiddelen.

Privacy

Bij de verwerking van uw gegevens wordt gehandeld volgens de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Dit betekent bijvoorbeeld dat al het personeel een geheimhoudingsplicht heeft. Klik hier om ons privacyreglement in te zien.

Medicatiebewaking

In de apotheek wordt uw recept gecontroleerd aan de hand van de ons bekende gegevens. Hiermee bewaken wij uw medicijnen niet alleen op de juiste dosering en gebruik, maar ook op medicijnen die elkaar niet verdragen (interacties), of in uw geval niet gebruikt mogen worden (contra-indicaties en allergieën). Deze bewaking kan op uw verzoek ook worden toegepast op vrij verkrijgbare middelen.

Soms kan het in het belang van veilig medicijngebruik om bepaalde labwaarden te weten. Wanneer wij bijvoorbeeld uw nierfunctie weten, kunnen wij controleren of uw medicijnen én de dosering van uw medicijnen bij uw nierfunctie passen. Daarvoor moet u ons eerst toestemming hebben geven. Vraag hiernaar in de apotheek.

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren over uw medicijngebruik. Daarbij hoort ook bijvoorbeeld de hulp bij het trainen van inhalatietechniek of het gebruik van insulinepennen. Indien er nog vragen onbeantwoord blijven kunt altijd een afspraak maken met de apotheker voor een persoonlijk advies. (zie hier)

Tips en Klachten

Klanttevredenheid

Uiteraard willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom meten wij de tevredenheid van onze klanten via een klantentevredenheidsonderzoek. U ontvangt één of twee keer per jaar een enquête via e-mail. Om uw privacy te waarborgen, wordt het onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? U kunt er iets mee doen! Praat er met ons over. De apotheker zal samen met u op zoek gaan naar een passende oplossing. Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw probleem. Alles wat u aan de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via de e-mail of telefoon.

Klachtenfunctionaris en bemiddeling
T: 06-22921649
E: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat oplevert, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.